Skip to main content

Turbina

VIKO WINGS

Uwolnij moc wiatru.

Turbina

VIKO WINGS

to rewolucja w dziedzinie energii odnawialnej. Wykorzystując siłę wiatru, oferujemy skuteczne rozwiązanie dla obecnego kryzysu energetycznego.Owocem naszych wieloletnich badań nad technologią turbin jest urządzenie o maksymalnej wydajności i szerokim potencjale zastosowań – w gospodarstwie domowym , w twojej firmie oraz dla  całego regionu.

Jak to działa?

Innowacyjne rozwiązanie oparte na skoncentrowanym przepływie powietrza przez specjalnie zaprojektowany system trzech żaglo-płatów eliminuje wady tradycyjnych turbin wiatrowych, zwiększając łączną efektywność urządzenia i redukując koszty energii.

Złap wiatr w żagle z turbiną

VIKO WINGS – konstrukcja

Do trzech razy sztuka

Zasada działania  turbiny VIKO WINGS opiera się na innowacyjnym systemie trzech żagli, które skupiają przepływ wiatru na centralnym generatorze. Dzięki temu prędkość przepływu powietrza na łopatkach i systemie dyfuzyjnym jest istotnie zwiększona, co umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie energii wiatru na określonej powierzchni roboczej w porównaniu do konwencjonalnych turbin. 

Pionowa oś obrotu

Pionowa oś obrotu wirnika pozwala na przekształcenie energii kinetycznej powietrza w energię mechaniczną obrotową, a następnie jej przetworzenie na zieloną energię elektryczną.

Automatyczne pozycjonowanie pod wiatr

Obracająca się baza pozwala na automatyczne dostosowanie pozycji turbiny VIKO WINGS do wiatru, niezależnie od zmian jego  w prędkości czy kierunku, co zapewnia ustawienie  turbiny pod optymalnym kątem względem aktualnych warunków aerodynamicznych.

System dyfuzyjny

System dyfuzyjny używany w turbinie VIKO WINGS zwiększa prędkość strumienia powietrza kilkakrotnie, co podnosi  efektywność  energetyczną turbiny.

Wszechstronność

Turbina pracuje w dużym  zakresie prędkości wiatru (2-30 m/s) , w odróżnieniu od  konwencjonalnych urządzeń.

Trwałość

Turbina jest chroniona w przypadku ekstremalnych wiatrów za pomocą automatycznej regulacji powierzchni roboczej, co zapobiega awariom i uszkodzeniom urządzenia.

Innowacyjna konstrukcja

Szkielet turbiny  jest prawie w całości wykonany z kompozytów poliestrowo-szklanych, co czyni urządzenie lekkim, trwałym oraz tanim w produkcji.

Kurtyna bezpieczeństwa

Kurtyna bezpieczeństwa – gdy prędkość wiatru przekracza krytyczną wartość 70 km/h, uruchamiana jest  automatyczna zasłona, co chroni  urządzenie przed przeciążeniami i potencjalnymi uszkodzeniami.

Świadomość środowiskowa

Wlot turbiny VIKO WINGS jest pokryty siatką poliamidową, chroniącą ptaki oraz inne elementy przyrody przed przypadkowym  dostaniem się do wnętrza urządzenia.

Sprawdź zalety

Zalety technologiczne

Turbiny VIKO WINGS są dostępne w różnych przedziałach mocy 10 kW, 50 kW i 100 kW ;  w przygotowaniu znajdują się  modele o mocy 200 kW i 600 kW.

Turbiny VIKO WINGS mogą działać w prędkościach wiatru od 2 m/s (5 km/h) do 30 m/s (100 km/h), w przeciwieństwie do konwencjonalnych urządzeń, co pozwala na bardziej efektywną produkcję energii.

Turbiny VIKO WINGS mogą dostosować swoją pozycję do prędkości i kierunku wiatru, maksymalizując produkcję energii, w przeciwieństwie do tradycyjnych urządzeń o ograniczonej mobilności 

Turbiny VIKO WINGS obracają się wokół swojej osi pionowej, co w połączeniu z ich niewielkimi rozmiarami  umożliwia instalację budynkach mieszkalnych, gospodarczych,  słupach i istniejących konstrukcjach masztowych.

Zalety środowiskowe

Turbiny VIKO WINGS nie generują hałasu  oraz uciążliwego  dla ludzi  efektu migotania, pozostając bezpiecznymi dzikiej fauny.

Dzięki zastosowanym  materiałom, Turbiny VIKO WINGS   podlegają recyklingowi, co redukuje ilość wytwarzanych odpadów oraz eliminuje  trudności  związane ze składowaniem i utylizacją zużytych urządzeń. 

Lekka oraz innowacyjna  konstrukcja urządzeń VIKO WINGS  pozwala maksymalnie wykorzystać zasoby przestrzenne przy minimalnej ingerencji w naturalny krajobraz.

Zalety finansowe

Turbiny VIKO WINGS są niezwykle przystępnie cenowo na tle konwencjonalnych rozwiązań, co czyni je dostępnymi dla szerokiej grupy odbiorców, włączając w to gospodarstwa domowe. 

Spodziewany nakład inwestycyjny wynosi średnio  150 000,-  PLN za 100 kW energii elektrycznej, co jest wysoce konkurencyjne dla tle konwencjonalnych źródeł energii, oraz innych rozwiązań z branży OZE.

Średni kres zwrotu inwestycji wynosi 3-4 lata (na podstawie cen energii z września 2018).

Istnieje możliwość zastosowania turbin VIKO WINGS na statkach morskich jako napędu pomocniczego.

Generowanie „zielonej energii” przy użyciu turbin VIKO WINGS pozwala na uzyskanie dochodu ze sprzedaży certyfikatów energetycznych (zielonych certyfikatów).

Rewolucjonizuj swoją grę energetyczną

Pożegnaj się z drogimi, hałaśliwymi i nieestetycznymi tradycyjnymi turbinami wiatrowymi.

Turbiny VIKO WINGS oferują rozwiązania dla głównych wyzwań, jakie stoją przed tradycyjnymi turbinami wiatrowymi, co czyni je bardziej wydajnym, opłacalnym i przyjaznym dla środowiska wyborem.

Konwencjonalne turbiny wiatrowe 

Turbiny VIKO WINGS

  • Kosztowne w budowie i utrzymaniu
  • Niski początkowy koszt inwestycyjny i budowy, dostępne dla indywidualnych i biznesowych inwestorów.
  • przestrzennochłonne,  ograniczają inne  formy użytkowania terenu
  • Wymagają minimalnej przestrzeni, mogą być instalowane na dachach, słupach, statkach i istniejących już konstrukcjach.
  • Generują uciążliwy hałas oraz efekt migotania, ingerują w dziką przyrodę
  • Minimalna emisja hałasu (<30 dB); brak szkodliwych efektów migotania, bezpieczne dla dzikiej przyrody i społeczności.
  • Zaburzają  krajobraz, co wpływa na walory krajobrazowe oraz wartość pobliskich nieruchomości.
  • nie zakłócają lokalnego krajobrazu; estetyczny, nowoczesny projekt inspirowany designem nautycznym.
  • Generują znaczne ilości odpadów,  wymagają dużych nakładów energetycznych w trakcie całego cyklu roboczego, negatywnie wpływając na emisje CO2 
  • Łatwe w transporcie i  utrzymaniu;  podlegają recyklingowi.