Skip to main content

Z radością informujemy, że projekt turbiny VIKO WINGS został z tym rokiem objęty ochroną patentową w państwach Unii Europejskiej w ramach międzynarodowej procedury PCT ( Patent Cooperation Treaty). Tym samym wkraczamy już na ostatnią fazę procedury ochrony praw własności intelektualnej, którą jest walidacja patentu w narodowych Urzędach Patentowych. 

 To znaczący kamień milowy dla naszej firmy i otwiera drogę do dalszej budowy, sprzedaży i rozwoju turbin. Ta walidacja zapewnia również dodatkową korzyść dla naszych inwestorów, gwarantując ochronę ich inwestycji i podkreślając potencjał naszego projektu. Cieszymy się na myśl o kolejnych etapach i wprowadzeniu naszej nowoczesnej technologii na rynek energii odnawialnej!